Nepal Flag

News/Notices

सूचना प्रकार दस्तावेज Authored on
स्वयम् सेवक सेवाका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना सूचना/समाचार /sites/mosd/files/2019-01/suchana.pdf 01/08/2019 - 10:56
दरखास्त संकलन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 01/07/2019 - 15:17
सबै विषय क्षेत्रका स्वयम् सेवक पदको दरखास्त फाराम सूचना/आवेदन फारामहरु /sites/mosd/files/2019-01/application%20form.pdf 01/07/2019 - 14:22
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार /sites/mosd/files/2019-01/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A4%A3%20%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%B2%E0%A4%AC%E0%A5%8D%E0%A4%A7%20%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%89%E0%A4%A8%E0%A5%87%20%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A5%8D%E0%A4%AC%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A7%E0%A4%AE%E0%A4%BE.pdf 01/02/2019 - 11:17
स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७५ निर्देशिका /sites/mosd/files/2019-01/%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%AF%E0%A4%82%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%95%20%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%B6%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%20%E0%A5%A8%E0%A5%A6%E0%A5%AD%E0%A5%AB%E0%A5%A4.pdf 01/02/2019 - 11:10
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशिका /sites/mosd/files/2018-12/Health%20Guideline.75.76-SUDURPASCHIM.pdf 12/31/2018 - 10:37
उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थिका लागि छात्रवृर्ति सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 12/28/2018 - 14:23
विल भर्पाई पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 12/25/2018 - 13:40
व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 12/18/2018 - 11:47
निबन्ध प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सूचना/समाचार 12/02/2018 - 10:19
अभिमुखिकरण गोष्ठी सम्बन्धमा सूचना/समाचार 11/04/2018 - 11:59
वार्षिक समीक्षा सम्बन्धमा । निर्देशन 10/09/2018 - 12:59
क्याम्पस स्तरीय निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा सूचना/समाचार 09/04/2018 - 14:18
३९ औं राष्ट्रिय शिक्षा दिवस २०७५ तथा अन्तरराष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाउने बारेको आह्वान । सूचना/समाचार 09/04/2018 - 14:12

Facebook

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
९८४८४६५२३६

सम्पर्क