Nepal Flag

News/Notices

सूचना प्रकार Authored on
सहभागिता सम्बन्धमा । TABUCS सूचना/समाचार 11/18/2019 - 16:12
भाषा, संस्कृति क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुने सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 10/22/2019 - 14:16
TABUCS सञ्चालन सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 10/03/2019 - 14:39
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/19/2019 - 12:12
अस्पताल सेवा सुदृढीकरण निर्देशिका,२०७६ निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/19/2019 - 12:05
स्वास्थ्य तालिम तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६-७७ निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/15/2019 - 15:12
डेगु रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी परिपत्र सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/12/2019 - 18:53
स्वास्थ्य निर्देशनालय PHEOC, डोटीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार मिति २०७६।०५।२५ गते सम्मको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निदान भएका डेंगुका बिरामीको अवस्था सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/12/2019 - 11:51
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका, सूचना/समाचार 09/10/2019 - 16:21
घरभाडा लिने बारेको सूचना सूचना/समाचार 09/06/2019 - 14:15
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/28/2019 - 14:47
आ.व.२०७६-०७७ को तलबमान सूचना/समाचार 08/12/2019 - 13:33
आ.व.२०७५-०७६ को तलबमान सूचना/समाचार 08/12/2019 - 13:30
प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको तलब सम्बन्धमा सूचना/समाचार 07/14/2019 - 15:31
घरभाडा सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार 07/14/2019 - 14:19
कर्मचारि शैक्षिक छात्रबृत्ति सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 07/05/2019 - 10:55
सूचना सूचना/समाचार 06/30/2019 - 16:00
कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 06/30/2019 - 14:28
जयपृथ्वी बहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण सूचना/समाचार 06/23/2019 - 12:37
टिकाराम पार्की छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण सूचना/समाचार 06/23/2019 - 12:35
टिकाराम पार्की र जयपृथ्वी बहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 06/23/2019 - 12:32
स्वंयसेवकहरुको तलव निकासा सम्बन्धमा सूचना/समाचार 06/21/2019 - 15:41
सहिद दशरथ चन्द छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका बिद्यार्थीहरुको विवरण सूचना/समाचार 06/21/2019 - 13:11
छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका बिद्यार्थीहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 06/21/2019 - 12:19
दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 06/19/2019 - 10:50

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
हेमराज खड्का
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
: ९८५८४७९६६९

सम्पर्क