Nepal Flag

News/Notices

सूचना प्रकार Authored on
कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धमा सूचना/समाचार 05/24/2019 - 14:35
स्थानिय तहलाई प्रस्तावित स्वास्थ्यका योजनाहरु । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/24/2019 - 13:04
अस्पताल सेवा प्रवाह वृद्धी र गुणस्तरता सम्बन्धी अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/23/2019 - 14:25
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल मृत्युदर स्वास्थ्यका सुचांकबारे अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/23/2019 - 14:22
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/23/2019 - 12:04
पुन: सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । शिक्षा, सूचना/समाचार 05/20/2019 - 12:57
वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । सूचना/समाचार 05/20/2019 - 11:56
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/15/2019 - 07:26
उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 05/12/2019 - 16:19
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ३ निर्देशिका, स्वास्थ्य 05/12/2019 - 12:15
प्रादेशिक स्तरको स्वास्थ्य योजना तर्जुमा गोष्ठी आ व ०७६।०७७ परिपत्र, स्वास्थ्य 05/10/2019 - 22:31
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ का अनुसूचिहरु शिक्षा, सूचना/समाचार 05/10/2019 - 13:28
प्रेस विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ती, सूचना/समाचार 05/09/2019 - 19:49
भाषा प्रशिक्षण कार्यक्रममा संस्था छनौट सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 05/09/2019 - 11:06
लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (TOR) सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा 05/07/2019 - 22:16
शहिद दशरथ चन्द छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:18
टिकाराम पार्कि छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:15
जयपृथ्वीवहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:15
जयपृथ्वीवहादुर सिंह छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:14
कर्मचारी सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:11
कर्मचारी शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना । सूचना/समाचार 05/06/2019 - 11:06
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । निर्देशिका, सामाजिक सुरक्षा 05/02/2019 - 17:38
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ निर्देशिका, शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र 04/29/2019 - 14:11
वार्षिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 04/24/2019 - 12:56
तालिम प्रदायक संस्था छनौटको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । सूचना/समाचार 04/24/2019 - 12:48

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क