Nepal Flag

News/Notices

सूचना प्रकार Authored on
अपांगता छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना सूचना/समाचार 03/11/2019 - 16:54
द्वारीकादेवी ठकुरानी महिला शसक्तिकरण कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि सुचिकृत हुन आउने बारेको सुचना सूचना/समाचार 03/11/2019 - 11:45
बसाई व्यवस्थापन सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 03/10/2019 - 11:48
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ निर्देशिका 03/08/2019 - 15:03
द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ निर्देशिका 03/05/2019 - 15:00
आवश्यक समन्वय /पहल सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 03/05/2019 - 11:33
व्यावसायिक सीपमूलक तालिम संचालन कार्यविधि २०७५ निर्देशिका 02/26/2019 - 12:14
जानकारी सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 02/25/2019 - 11:52
नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार 02/19/2019 - 13:20
सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा सूचना/समाचार 02/17/2019 - 15:07
सुदुरपश्चिम प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको म्याद थप गरिएको बारे सूचना/समाचार 02/14/2019 - 12:26
उच्च शिक्षामा अध्यन गर्ने डोम, मुसहर र चमार समूहका विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धि जरुरी सूचना सूचना/समाचार 02/13/2019 - 10:59
स्वयम् सेवकको सूचना नं १/२०७५/०७६, २/२०७५/०७६ र ३/२०७५/०७६ को छोटो सुची तथा अन्तरवार्ताको लागि सूचना सूचना/समाचार 02/08/2019 - 15:32
आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ (नमूना) सम्बन्धमा निर्देशिका, सूचना/समाचार 02/05/2019 - 11:57
अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ सूचना/समाचार 01/25/2019 - 11:54
खरिद सम्झौता गर्न आउने बारे । सूचना/समाचार 01/25/2019 - 10:57
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको बारे । सूचना/समाचार 01/25/2019 - 10:49
म्याद थप सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 01/23/2019 - 14:38
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुद्रीढीकरण ढाँचा । सूचना/समाचार 01/21/2019 - 13:09
स्वयम् सेवक सेवाका लागि आवेदन माग गरिएको सूचना सूचना/समाचार 01/08/2019 - 10:56
दरखास्त संकलन गर्ने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 01/07/2019 - 15:17
सबै विषय क्षेत्रका स्वयम् सेवक पदको दरखास्त फाराम सूचना/आवेदन फारामहरु 01/07/2019 - 14:22
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सूचना/समाचार 01/02/2019 - 11:17
स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७५ निर्देशिका 01/02/2019 - 11:10
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशिका 12/31/2018 - 10:37

फेसबुक

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
: 9858479669

सम्पर्क