Nepal Flag

सूचना/समाचार

सूचना प्रकार Authored on
सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीको सरसफाई सेवा शुल्क प्रस्ताव माग गरिएको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2020 - 22:41
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको (COVID -19) कोरोना भाईरस रोगको रोगथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रिफ्याब आईसोलेसन वार्ड निर्माण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2020 - 08:57
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/02/2020 - 12:47
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीको प्रिफ्याब आइसोलेसन कक्ष निर्माण सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/31/2020 - 16:21
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर,बल्ड ग्यास एनालाइजर, डिफिब्रिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सुचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/29/2020 - 21:03
ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/27/2020 - 12:57
कोभिड-१९ (नोभल कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी हाते पुस्तिका प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/27/2020 - 12:43
स्वयम् सेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 03/16/2020 - 13:53
अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समिति गठन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि 03/13/2020 - 14:15
कोरोना भाईरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण निगरानी तथा रोकथाम सम्बन्धी हेल्थ डेस्क संचालन मार्गदर्शन, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/11/2020 - 15:52
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/11/2020 - 15:48
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ शिक्षा, सूचना/समाचार 03/11/2020 - 15:46
११० औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस स्थगन गरिएको सूचना सूचना/समाचार 03/04/2020 - 14:08
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने सम्बन्धी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/28/2020 - 14:53
स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम (मागमा आधारित) संचालन सम्बन्धी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको बारे सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 02/28/2020 - 14:50
माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/26/2020 - 15:06
अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/26/2020 - 15:05
देउडा प्रतियोगिता स्थगित गरिएको सूचना सूचना/समाचार 02/24/2020 - 11:34
शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीको इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 02/20/2020 - 13:56
इन्जिनियर करार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यविधि, शिक्षा 02/20/2020 - 13:54
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि, स्वास्थ्य 02/18/2020 - 17:04
लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु पठाइएको सम्बन्धमा । शिक्षा, सूचना/समाचार 02/17/2020 - 11:42
प्रसुती केन्द्र , शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन निर्माणको लागी ड्रविंग र डिजाईनहरु (थप फाईल) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/16/2020 - 15:51
प्रसुती केन्द्र , शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन निर्माणको लागी ड्रविंग र डिजाईनहरु सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 02/16/2020 - 15:31
निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा सूचना/समाचार 02/16/2020 - 14:54

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क