Nepal Flag

News/Notices

सूचना प्रकार Authored on
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७६ प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/23/2020 - 13:53
गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/23/2020 - 13:26
आर्थिक रुपले विपन्न बिरामी नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/23/2020 - 13:25
स्वयम सेवकको म्याद थप सम्बन्धमा सूचना/समाचार 01/20/2020 - 12:48
आ.व. २०७६/७७ को मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (नमूना कार्यक्रम) सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/14/2020 - 12:45
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/13/2020 - 16:01
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/08/2020 - 15:42
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुको पदस्थापना विवरण सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 01/01/2020 - 16:14
अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समितिको कार्यविधि २०७६ कार्यविधि, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 01/01/2020 - 12:14
संसोधन गरिएको बारे सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 12/31/2019 - 13:28
सेवा करारमा स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/31/2019 - 11:20
सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६/०७७ कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 12/27/2019 - 13:40
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६/०७७ निर्देशिका, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 12/27/2019 - 13:38
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि प्रसुती केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन छनौट गरिएको सम्बन्धमा | सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/25/2019 - 12:49
प्रदेश स्वास्थ्य वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/०७६ प्रतिवेदन, स्वास्थ्य 12/25/2019 - 10:33
आ.व. २०७६७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि शैक्षिक संस्था र पुरातात्विक तथा धार्मिक प्रकृतिका संस्था छनौट गरिएको सम्बन्धमा शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 12/23/2019 - 13:08
उच्च शिक्षा तर्फ अनुदान तथा सहायता रकम प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 12/22/2019 - 15:14
अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ शिक्षा, सूचना/समाचार 12/22/2019 - 15:04
प्रेस विज्ञप्ती प्रेस विज्ञप्ती, सूचना/समाचार 12/19/2019 - 11:02
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका, शिक्षा 12/18/2019 - 11:34
माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन विवरण प्रकाशन गरिएको बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 12/17/2019 - 13:11
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/06/2019 - 10:51
क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 11/27/2019 - 13:08
सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (फर्निचर फिक्स्चर) बोलपत्र, सूचना/समाचार 11/21/2019 - 15:03
सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (कार्यालय सरसामानको लागि) बोलपत्र, सूचना/समाचार 11/21/2019 - 14:58

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क