Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/28/2020 - 12:12
म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ अभियान संचालन मार्गदर्शन, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७/०७८ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/25/2020 - 14:32
प्रदेश स्थित विज्ञान तथा प्रविधि र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा संचालित क्याम्पसहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 09/24/2020 - 16:23
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 09/24/2020 - 11:42
सहभागिता सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 09/23/2020 - 16:39
सक्कल प्रमाण पत्र पेश गर्ने बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 09/16/2020 - 13:13
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/15/2020 - 16:05
वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन गरेको बारे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 09/08/2020 - 18:44
स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका, स्वास्थ्य 09/06/2020 - 14:19
दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा कानून, नीति, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/06/2020 - 11:45
भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य 09/03/2020 - 22:04
क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/01/2020 - 16:52
क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ कार्यविधि, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 09/01/2020 - 16:52
आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ निर्देशिका, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 08/28/2020 - 14:01
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको विशेषज्ञ चिकित्सक सहित विभिन्न पदमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना सूचना/समाचार 08/20/2020 - 14:18
शिक्षा विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीको इन्जिनियर र सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको सूचना सूचना/समाचार 08/13/2020 - 12:09
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2020 - 10:22
घर भाडामा लिने बारेको सूचना सूचना/समाचार 07/28/2020 - 16:12
नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नतिका लागि छनौट भएका क्याम्पसहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 07/28/2020 - 16:09
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 07/21/2020 - 14:39
स्वयम्‌सेवकहरु म्याद थप सम्बन्धमा । शिक्षा, सूचना/समाचार 07/16/2020 - 17:16
सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको शिक्षा, सूचना/समाचार 07/10/2020 - 21:37
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने संस्था छनौट गरिएको सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 07/03/2020 - 15:54
विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुका लागि अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदान सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 07/02/2020 - 10:27
खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 06/25/2020 - 14:22

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक
:९८५८४२३६६२, ९८४८४२९१२७

सम्पर्क