Nepal Flag

GIS Maps

Google Location

Twitter Feeds

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क