Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्‍न पद र तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्‍न पद र तहका कर्मचारीहरुको सरुवा विवरण.pdf 10/16/2020 - 21:31
करार सेवामा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्नका लागि आवेदन फारम 10/08/2020 - 18:25
करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ करार सेवामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७.pdf 10/08/2020 - 10:49
स्वास्थ्य तर्फका विभिन्न पदहरुको विज्ञापन स्वास्थ्य तर्फका विभिन्न पदहरुको विज्ञापन.pdf 10/07/2020 - 13:48
स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन २०७७/७८ स्वास्थ्य निर्देशनालय, निर्देशिका स्वीकृत र प्रमाणित.pdf 10/02/2020 - 13:08
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि, २०७७ स्वास्थ्य भवन निर्माण.कार्यविधि.pdf 10/02/2020 - 13:00
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ Last Final विपन्न नागरिक संशोधन मस्यौदा-converted.pdf 09/28/2020 - 12:12
म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ अभियान संचालन मार्गदर्शन, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७/०७८ म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ निर्देशिका स्वीकृत र प्रमाणित.pdf 09/25/2020 - 14:32
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ 09/15/2020 - 16:05
स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ 09/06/2020 - 14:19

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक
९८५८४७९६६९

सम्पर्क