Nepal Flag

सूचना/समाचार

सूचना प्रकार Authored on
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Machinery Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/03/2020 - 17:43
स्वयम् सेवकको हाजिरी प्रमाणित सम्बन्धमा सूचना/समाचार 05/26/2020 - 12:58
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/20/2020 - 14:32
छनौट गरिएका क्याम्पसहरुको सूची शिक्षा, सूचना/समाचार 05/19/2020 - 15:03
Virtual Mode बाट संचालन हुने तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/14/2020 - 11:22
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको सेवा करारमा लिने बारे सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/08/2020 - 14:07
सहभागिता तथा वस्तुगत विवरण सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 16:53
बजेट रोक्का सम्बन्धमा बजेट, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 14:36
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन बजेट, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 14:30
महाकाली अञ्चल अस्पताल कन्चनपुरको दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/28/2020 - 12:53
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको ICU Ward संचालनको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/22/2020 - 12:18
शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 04/10/2020 - 12:47
सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीको सरसफाई सेवा शुल्क प्रस्ताव माग गरिएको सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2020 - 22:41
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको (COVID -19) कोरोना भाईरस रोगको रोगथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रिफ्याब आईसोलेसन वार्ड निर्माण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2020 - 08:57
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/02/2020 - 12:47
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीको प्रिफ्याब आइसोलेसन कक्ष निर्माण सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/31/2020 - 16:21
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर,बल्ड ग्यास एनालाइजर, डिफिब्रिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सुचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/29/2020 - 21:03
ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/27/2020 - 12:57
कोभिड-१९ (नोभल कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी हाते पुस्तिका प्रकाशन, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/27/2020 - 12:43
स्वयम् सेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/आवेदन फारामहरु, सूचना/समाचार 03/16/2020 - 13:53
अपाङ्गता प्रादेशिक निर्देशन समिति गठन कार्यविधि, २०७६ कार्यविधि 03/13/2020 - 14:15
कोरोना भाईरस रोग (कोभिड-१९) संक्रमण निगरानी तथा रोकथाम सम्बन्धी हेल्थ डेस्क संचालन मार्गदर्शन, २०७६ सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/11/2020 - 15:52
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 03/11/2020 - 15:48
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ शिक्षा, सूचना/समाचार 03/11/2020 - 15:46
११० औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस स्थगन गरिएको सूचना सूचना/समाचार 03/04/2020 - 14:08

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क