Nepal Flag

बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई भाषा शिप विकाश तालिमको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (TOR)

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
: 9858479669

सम्पर्क