Nepal Flag

बैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई भाषा शिप विकाश तालिमको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (TOR)

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क