Nepal Flag

उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थिका लागि छात्रवृर्ति सम्बन्धमा ।

उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थिका लागि छात्रवृर्ति सम्बन्धमा ।

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क