Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
अहेब तथा कोचेअ पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना अहेब तथा कोचेअ पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना_0.pdf 03/20/2023 - 16:31
दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) कार्यक्रम संचालन (कार्यविधि) निर्देशिका, २०७८ दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) कार्यक्रम संचालन(कार्यविधि) निर्देशिका, २०७८.pdf 02/24/2023 - 12:46
आ.व.२०७८/७९मा औषधी उपचार आर्थिक सहायता पाएका आर्थिकरुपमा बिपन्न नागरिकहरुको नामावली आ.व.२०७८७९मा औषधी उपचार आर्थिक सहायता पाएका आर्थिकरुपमा बिपन्न नागरिकहरुको नामावली 02/16/2023 - 17:54
अनमी तथा ल्याब असिस्टेण्ट पदका लागि नियुक्ति तथा कार्यालय रोज्ने फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना । सूचना अनमी र ल्याब असिस्टेण्ट.pdf 02/14/2023 - 14:46
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको स्वीकृत दरखास्त नामावली, परीक्षा मिति र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढीको सूचना ।.pdf 01/05/2023 - 20:22
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको अपुग/छुट कागजात पेश गर्ने र दरखास्त फारम अस्वीकृत गरिएको सूचना । suchana.pdf 12/27/2022 - 15:07
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९.pdf 12/26/2022 - 11:44
Construction of Staff Quarter at Tikapur Hospital, Tikapur, Kailali को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । Construction of Staff Quarter at Tikapur Hospital, Tikapur kailali.pdf 12/21/2022 - 13:21
Construction of Tikapur Hospital staff quarter को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 12/12/2022 - 15:52
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचनाका लाागि दरखास्त फारम । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय दरखास्त फाराम.pdf 12/09/2022 - 13:41

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क