Nepal Flag

सामाजिक सुरक्षा

शीर्षक दस्तावेज Published
अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समितिको कार्यविधि २०७६ अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समितिको कार्यविधि २०७६.pdf 01/01/2020 - 12:14
संसोधन गरिएको बारे संसोधन गरिएको बारे.pdf 12/31/2019 - 13:28
सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६/०७७ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६ ०७७.pdf 12/27/2019 - 13:40
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६/०७७ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७६ ०७७_0.pdf 12/27/2019 - 13:38
लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धिको कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु (TOR) TOR लोकसेवा 05/07/2019 - 22:16
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । 05/02/2019 - 17:38
द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ १.pdf 03/05/2019 - 15:00
व्यावसायिक सीपमूलक तालिम संचालन कार्यविधि २०७५ व्यावसायिक सीपमूलक तालिम संचालन कार्यविधि १.pdf 02/26/2019 - 12:14

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क