Nepal Flag

पृष्ठभूमि/परिचय

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुपका तिन तहका राज्य संरचना मध्ये प्रदेश तहको प्रदेश नं.७ मा पर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय समाजिक क्षेत्रसंग प्रतक्ष्य एवम परोक्ष सरोकार राख्ने महत्वपुर्ण मन्त्रालय हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ मा रहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धि व्यवस्था अनुरुप प्रदेश मन्त्रिहरुका कामकारवाही संचालन गर्न मन्त्रालय गठन हुने क्रममा मिति 2074/10/28 गते यो मन्त्रालय स्थापना भर्इ निरन्तर संचालनमा रहेको छ ।यस मन्त्रालयका कार्य क्षेत्रहरु देहाय बमोजिम रहेका छन्:

  • शिक्षा

  • स्वास्थ्य

  • महिला तथा बालबालिका

  • सामाजिक सुरक्षा

  • युवा तथा खेलकुद

  • श्रम तथा रोजगार

  • भाषा, संस्कृति, साहित्य, ललितकला, पुरातत्व

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क