Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।.pdf 11/22/2023 - 10:51
बहुप्राविधिक शिक्षालय/पोलिटेक्निक ईन्सिटच्युटहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 11/20/2023 - 12:17
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६(तेस्रो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७६(तेस्रो संशोधन सहित) 11/17/2023 - 12:10
राष्ट्रिय व्यवसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० राष्ट्रिय व्यवसायिक योग्यता प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० 10/06/2023 - 12:29
सीप परीक्षण मूल्याङ्कनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिम सम्बन्धी सूचना। सीप परीक्षण मूल्याङ्कनकर्ता (Skill Test Assessor) तालिम सम्बन्धी सूचना। , आवेदन फारम 10/04/2023 - 17:17
बैदेशिक अध्ययन-तालिम मनोनयनका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। बैदेशिक अध्ययन-तालिम मनोनयनका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना। 09/22/2023 - 11:42
निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधी, २०८० निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधी, २०८० (1).pdf 07/10/2023 - 12:30
निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी डोटीको विधान निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय सार्वजनिक शैक्षिक गुठी डोटीको विधान.pdf 07/10/2023 - 12:27
टिकापुर स्पोट्स एकेडमीको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना 07/03/2023 - 17:57
अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना अमरगढी बहुप्राविधिक शिक्षालय भवनको बोलपत्र छनोटको आशयको सूचना 06/22/2023 - 18:09

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क