Nepal Flag

शिक्षा

शीर्षक दस्तावेज Published
स्वयम् सेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना स्वयम् सेवकको रुपमा कार्य गर्न इच्छुक व्यक्तिका लागि आवेदन माग सम्बन्धी सूचना 03/16/2020 - 13:53
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सूचना_0.pdf 03/11/2020 - 15:48
संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ संस्कृति तथा महोत्सवको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६.pdf 03/11/2020 - 15:46
माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धि सूचना माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf 02/26/2020 - 15:06
अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप सम्बन्धि सूचना अनुसन्धान सोधकार्य अनुदानका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थप सम्बन्धि सूचना.pdf 02/26/2020 - 15:05
शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीको इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना 02/20/2020 - 13:56
इन्जिनियर करार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ इन्जिनियर करार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 02/20/2020 - 13:54
लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु पठाइएको सम्बन्धमा । 02/17/2020 - 11:42
छात्रवृत्ति आवेदन सम्बन्धी अनुसूचीहरु एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ का आवेदकका लागि अनुसूचिहरु.pdf , एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७६ आवेदकमा लागि अनुसूचिहरु.docx 02/16/2020 - 14:44
सबै छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सबै छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 02/16/2020 - 14:31

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क