शिक्षा

शीर्षक दस्तावेज Published
माध्यमिक तहमा शिक्षण स्वयंसेवक व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 11/21/2019 - 11:12
भाषा, संस्कृति क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुने सूचना भाषा, संस्कृति सम्बन्धि सूचिकृत हुने सम्बन्धमा.pdf 10/22/2019 - 14:16
पुन: सूचना प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा । पुन प्रकाशन गरिएको बारे । 05/20/2019 - 12:57
उच्च शिक्षा अपाङ्गता छात्रवृत्ति सम्बन्धी पुनः प्रकाशित सूचना suchana_0.pdf 05/12/2019 - 16:19
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ का अनुसूचिहरु अनुसूची.pdf 05/10/2019 - 13:28
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ 04/29/2019 - 14:11
आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ (नमूना) सम्बन्धमा आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७५ (नमूना).pdf 02/05/2019 - 11:57
अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५ अनुदान तथा सहायता रकम निकासा एवम् कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५.pdf 01/25/2019 - 11:54
सबै विषय क्षेत्रका स्वयम् सेवक पदको दरखास्त फाराम application form.pdf 01/07/2019 - 14:22
स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि २०७५ स्वयंसेवक निर्देशिका २०७५।.pdf 01/02/2019 - 11:10

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
हेमराज खड्का
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
: ९८५८४७९६६९

सम्पर्क