मन्त्रालयको बारेमा

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक क्षेत्रसंग जोडिएको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयको स्थापना मिति 2074/10/28 मा भएको हो । यस मन्त्रालयका कार्य क्षेत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार भाषा  संस्कृति रहेका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन, सुशासनको सुखानुभूति र राज्य व्यवस्था सफल बनाउनका लागि यस मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत तवरबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।   

सबै क्षेत्रवर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवामा सहज पुहँच स्थापित गराउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा कार्य भईरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई अझै जनमूखी र प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको रचनात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ।

 

शीर्षक दस्तावेज Published
स्वयंसेवकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । स्वयंसेवको अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/08/2024 - 13:43
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 04/30/2024 - 13:25
अनुसन्धान प्रस्ताव तथा अनुसन्धान सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना । प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना_0.pdf 04/10/2024 - 15:11
MBBS छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुले कबुलियतनामाको लागि उपस्थित हुने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना । कबुलियतनामाको लागि उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।.pdf 03/14/2024 - 12:05
विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० विद्दालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf 03/05/2024 - 12:09
शहरी क्षेत्रमा एकीकृत भान्साघर (Centralized Kitchen) पद्धतिबाट दिवा खाजा तयारी कार्यक्रममा सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । एकीकृत भान्साघर सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:57
स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । दिवा खाजाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:54
शैक्षिक अनुसन्धानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/25/2024 - 15:51
अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।.pdf 02/25/2024 - 15:37
डोटी बहुमुखी क्याम्पसको फर्निचर सप्लाईको बोलपत्र छनौटको आशयको सूचना । बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना ।११।०४.pdf 02/16/2024 - 13:43

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क