शिक्षा

शीर्षक दस्तावेज Published
नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नतिका लागि छनौट भएका क्याम्पसहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे 07/28/2020 - 16:09
स्वयम्‌सेवकहरु म्याद थप सम्बन्धमा । 07/16/2020 - 17:16
सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको 07/10/2020 - 21:37
विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुका लागि अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदान सम्बन्धी सूचना 07/02/2020 - 10:27
खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना 06/25/2020 - 14:22
कृषि जेटिए र भेटनरी जेटिए नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको 06/24/2020 - 16:55
TSLC र प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट बारे Final list of TSLC Scholarship _1.pdf , Final List of Techniacl Diploma Scholarship.pdf 06/24/2020 - 13:52
लक्षित समूह छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण लक्षित समूह छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण 06/23/2020 - 14:34
प्राविधिक डिप्लोमा र प्रावधिक एलएलसी अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धमा 4.Diploma for Notice pdf.pdf , 4.TSLC for Notice pdf.pdf 06/12/2020 - 11:33
लक्षित छात्रवृत्तिका लागि योग्यताक्रम अनुसारको छनौट सूची प्रकाशन गरिएको कर्मचारी शैक्षिक छात्रवृत्ति २०७६.pdf , कर्मचारी सन्तति शैक्षिक छात्रवृत्ति २०७६.pdf , चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति २०७६.pdf , छात्रा छात्रवृत्ति २०७६.pdf , दलित तथा जनजाति छात्रवृत्ति २०७६.pdf 06/12/2020 - 11:25

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क