स्वास्थ्य

शीर्षक दस्तावेज Published
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना 06/24/2020 - 16:52
अहेव पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे अहेव पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे 06/22/2020 - 11:40
अनमी पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । अनमी पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे 06/21/2020 - 12:02
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको COVID व्यवस्थापनका लागि आवश्यक Surgical and Kits Items खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना Notice (1).pdf , Bid Document (1).pdf 06/19/2020 - 17:42
स्टाफ नर्स र ल्याब असिस्टेन्ट नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । स्टाफ नर्स र ल्याब असिस्टेन्ट नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । 06/19/2020 - 15:25
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सेवा करारमा लिने बारे सूचना 06/05/2020 - 17:44
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको सेवा करारमा लिने बारे सूचना सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको सेवा करारमा लिने बारे सूचना 05/08/2020 - 14:07
महाकाली अञ्चल अस्पताल कन्चनपुरको दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 04/28/2020 - 12:53
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको ICU Ward संचालनको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना Bid Document.pdf 04/22/2020 - 12:18
सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीको सरसफाई सेवा शुल्क प्रस्ताव माग गरिएको सूचना 04/03/2020 - 22:41

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क