Nepal Flag

स्वास्थ्य

शीर्षक दस्तावेज Published
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल मृत्युदर स्वास्थ्यका सुचांकबारे अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) TOR baal.pdf 05/23/2019 - 14:22
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना suchana_1.pdf 05/23/2019 - 12:04
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ३ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका 05/12/2019 - 12:15
प्रादेशिक स्तरको स्वास्थ्य योजना तर्जुमा गोष्ठी आ व ०७६।०७७ योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्बन्धमा । 05/10/2019 - 22:31
स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र ( प्रदेश सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ । स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र (प्रदेश सरकार) कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ । 04/24/2019 - 12:32
स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका.pdf 04/17/2019 - 10:53
द्रुर्त प्रतिकार्य टोली RRT गठन तथा संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ द्रुत प्रतिकार्य.pdf 04/05/2019 - 18:34
आ व ०७५।०७६ को स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण 04/01/2019 - 10:48
स्थानिय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा संचालन कार्यविधि २०७५ स्थानिय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 03/20/2019 - 10:22
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि २०७५.pdf 03/08/2019 - 15:03

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
हेमराज खड्का
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
: ९८५८४७९६६९

सम्पर्क