स्वास्थ्य

शीर्षक दस्तावेज Published
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना suchana2.pdf 05/29/2019 - 17:50
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना Suchana1.pdf 05/29/2019 - 17:45
निर्देशिका संशोधन सम्बन्धमा । संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 05/28/2019 - 11:51
स्थानिय तहलाई प्रस्तावित स्वास्थ्यका योजनाहरु । जानकारी सम्बन्धमा । 05/24/2019 - 13:04
अस्पताल सेवा प्रवाह वृद्धी र गुणस्तरता सम्बन्धी अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) TOR aspataal.pdf 05/23/2019 - 14:25
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाल मृत्युदर स्वास्थ्यका सुचांकबारे अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) TOR baal.pdf 05/23/2019 - 14:22
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सुचना suchana_1.pdf 05/23/2019 - 12:04
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ३ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका 05/12/2019 - 12:15
प्रादेशिक स्तरको स्वास्थ्य योजना तर्जुमा गोष्ठी आ व ०७६।०७७ योजना तर्जुमा गोष्ठि सम्बन्धमा । 05/10/2019 - 22:31
स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र ( प्रदेश सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ । स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र (प्रदेश सरकार) कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ । 04/24/2019 - 12:32

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क