स्वास्थ्य

शीर्षक दस्तावेज Published
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा स्वास्थ्य बिमा(1).pdf 12/06/2019 - 10:51
क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ 11/27/2019 - 13:08
डेगु रोग व्यवस्थापन सम्बन्धी परिपत्र 20190912 (1)(1).pdf 09/12/2019 - 18:53
स्वास्थ्य निर्देशनालय PHEOC, डोटीबाट प्राप्त जानकारी अनुसार मिति २०७६।०५।२५ गते सम्मको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा निदान भएका डेंगुका बिरामीको अवस्था 09/12/2019 - 11:51
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि, २०७६ भवन निर्माण कार्यविधि.pdf 08/28/2019 - 14:47
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना suchana2.pdf 05/29/2019 - 17:50
सुचिकृत भई प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना Suchana1.pdf 05/29/2019 - 17:45
निर्देशिका संशोधन सम्बन्धमा । संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 05/28/2019 - 11:51
स्थानिय तहलाई प्रस्तावित स्वास्थ्यका योजनाहरु । जानकारी सम्बन्धमा । 05/24/2019 - 13:04
अस्पताल सेवा प्रवाह वृद्धी र गुणस्तरता सम्बन्धी अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR) TOR aspataal.pdf 05/23/2019 - 14:25

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
हेमराज खड्का
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
: ९८५८४७९६६९

सम्पर्क