मन्त्रालयको बारेमा

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक क्षेत्रसंग जोडिएको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयको स्थापना मिति 2074/10/28 मा भएको हो । यस मन्त्रालयका कार्य क्षेत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार भाषा  संस्कृति रहेका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन, सुशासनको सुखानुभूति र राज्य व्यवस्था सफल बनाउनका लागि यस मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत तवरबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।   

सबै क्षेत्रवर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवामा सहज पुहँच स्थापित गराउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा कार्य भईरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई अझै जनमूखी र प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको रचनात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ।

 

फोटो नाम पद महाशाखा/शाखा फोन नं इमेल
chakra चक्र पाणी पाण्डे प्रदेश सचिव ९८५८४७९६६६
ganesh गणेश बहादुर सिंह प्रशासन योजना तथा अनुगमन महाशाखा ९८५८४२०५९३ singhganesh45@gmail.com
गगन देव भट्ट शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा, यूवा तथा खेलकुद महाशाखा ९८४१२९६४४६ bhattagagandev@gmail.com
gp गोपाल दत्त जोशी शाखा अधिकृत (शिक्षा) उच्च शिक्षा शाखा ९७६५३२७७८८ gopalj50@gmail.com
loken लाेकेन्द्र प्रसाद भट्ट शाखा अधिकृत (शिक्षा) शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा, भाषा,स‌स्कृति र पुरातत्व संरक्षण शाखा ९८५११५८०७२ lokendra76bhatta@gmail.com
jayanti जयन्ती गिरी महिला विकास अधिकृत सामाजिक विकास महाशाखा ९८४९३८४६५३ girijayantirsn@gmail.com
ctj डा. चेतराज जोशी आयुर्वेद चिकित्सक अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा ९८४९१०४४४७ doctorchetjoshi31@gmail.com
shiv शिवराज सुनार ब.ज.स्वा.अधिकृत नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा ९८४६५१५१५२ shivrajsunar52@gmail.com
hem हेमराज खड्का वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा ९८४८४६५२३६ hemkhadka2010@gmail.com
krish कृष्ण बहादुर शाही लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४९६४७११७ krishnashahi30@gmail.com
daan दान बहादुर सुनार कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा ९८४८७७९१४७ dbscourt@gmail.com
Bhuwan भुवन जोशी शाखा अधिकृत प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४९६३३५२७ bhuwanjoshi9999@gmail.com
love प्रेम सिंह भण्डारी फार्मेसी अधिकृत अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा ९८४८७५१०१६ phr.prem44@gmail.com
dharm धर्मराज भण्डारी अधिकृत छैटौं सचिव ज्यूको सचिवालय ९८४८४२७०६५ drbbhn@gmail.com
home होमराज तिमिल्सना इन्जिनियर प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा 9858423344 sharma42754@gmail.com

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क