शीर्षक दस्तावेज Published
प्रदेश स्थित विज्ञान तथा प्रविधि र प्राविधिक विषयमा उच्च शिक्षा संचालित क्याम्पसहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव.pdf 09/24/2020 - 16:23
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा_0.pdf 09/24/2020 - 11:42
सहभागिता सम्बन्धमा सहभागिता सम्बन्धमा.pdf 09/23/2020 - 16:39
सक्कल प्रमाण पत्र पेश गर्ने बारे सक्कल प्रमाण पत्र पेश गर्ने बारे.pdf 09/16/2020 - 13:13
नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नतिका लागि छनौट भएका क्याम्पसहरुको सूची प्रकाशन गरिएको बारे 07/28/2020 - 16:09
स्वयम्‌सेवकहरु म्याद थप सम्बन्धमा । 07/16/2020 - 17:16
सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको 07/10/2020 - 21:37
विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुका लागि अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदान सम्बन्धी सूचना 07/02/2020 - 10:27
खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना 06/25/2020 - 14:22
कृषि जेटिए र भेटनरी जेटिए नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको 06/24/2020 - 16:55

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक
:९८५८४२३६६२, ९८४८४२९१२७

सम्पर्क