स्वास्थ्य

शीर्षक दस्तावेज Published
गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई हवाई उद्धार गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ 01/23/2020 - 13:26
आर्थिक रुपले विपन्न बिरामी नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ आर्थिक रुपले विपन्न बिरामी नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ 01/23/2020 - 13:25
आ.व. २०७६/७७ को मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरीक स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन (नमूना कार्यक्रम) मुख्यमन्त्री जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम(अन्तिम)१.pdf 01/14/2020 - 12:45
सुदुरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६ सुदुरपश्चिम प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन कार्यविधि, २०७६ 01/13/2020 - 16:01
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुको पदस्थापना विवरण सिअहेव अधिकृतको पदस्थापना लिष्ट , सिअनमी निरीक्षकको पदस्थापना लिष्ट , जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा सुपरभाइजरको पदस्थापना लिष्ट , अस्पताल नर्सिङ निरीक्षक र स्टाफ नर्स को पदस्थापना लिष्ट 01/01/2020 - 16:14
सेवा करारमा स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ सेवा करारमा स्वास्थ्य कर्मी व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड २०७६.pdf 12/31/2019 - 11:20
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि प्रसुती केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन छनौट गरिएको सम्बन्धमा | भवन छनौट गरिएको सम्बन्धमा_0.pdf 12/25/2019 - 12:49
प्रदेश स्वास्थ्य वार्षिक प्रतिवेदन २०७५/०७६ बार्षिक प्रतिवेदन २०७५ २०७६ फ़ाइनल.pdf 12/25/2019 - 10:33
स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा स्वास्थ्य बिमा(1).pdf 12/06/2019 - 10:51
क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ क्षयरोग उपचार, प्रेषण व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ 11/27/2019 - 13:08

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क