Nepal Flag

स्वास्थ्य

शीर्षक दस्तावेज Published
विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ विशेषज्ञ चिकित्सकको प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ 02/18/2020 - 17:04
प्रसुती केन्द्र , शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन निर्माणको लागी ड्रविंग र डिजाईनहरु (थप फाईल) Stone Masonry Birthing centre_0.pdf , stone Masonry Urban Health center.pdf 02/16/2020 - 15:51
प्रसुती केन्द्र , शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईको भवन निर्माणको लागी ड्रविंग र डिजाईनहरु Birck Masonry Birthing center.pdf , Brick Mas Community health Center.pdf , Brick Mas Urban health Center.pdf , Brick Masonry Birthing Centre With Truss.pdf , community health center.pdf 02/16/2020 - 15:31
विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 01/30/2020 - 17:17
आयुर्वेद आयुर्वेद 01/29/2020 - 12:15
उच्च रक्तचाप उच्च रक्तचाप 01/29/2020 - 11:29
मृगौला रोग मृगौला रोग 01/29/2020 - 11:26
मधुमेह मधुमेह 01/29/2020 - 11:20
सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी कैलालीको सेवा करारमा लिने बारेको सूचना सेवा करारमा लिने बारेको सूचना 01/28/2020 - 12:19
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७६ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्पताल व्यवस्थापन समिति (पहिलो संशोधन) गठन आदेश, २०७६ 01/23/2020 - 13:53

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क