Nepal Flag

लक्षित समूह छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क