Nepal Flag

स्वयम् सेवकको सूचना नं १/२०७५/०७६, २/२०७५/०७६ र ३/२०७५/०७६ को छोटो सुची तथा अन्तरवार्ताको लागि सूचना

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
: 9858479669

सम्पर्क