Nepal Flag

स्वयम् सेवकको सूचना नं १/२०७५/०७६, २/२०७५/०७६ र ३/२०७५/०७६ को छोटो सुची तथा अन्तरवार्ताको लागि सूचना

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क