Nepal Flag

दरखास्त संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री ९ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क