Nepal Flag

दरखास्त संकलन गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री ९ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय

फेसबुक

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
: 9858479669

सम्पर्क