Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको सचेतनामूलक टिकटक प्रतियोगिता संचालन सम्बन्धमा । 02/26/2023 - 21:23
चिकित्सा शिक्षा (MBBS) को छात्रवृत्ति छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । चिकित्सा शिक्षा (MBBS) को छात्रवृत्ति छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।.pdf 01/12/2023 - 14:26
सेवा करारमा खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ सेवा करारमा खेल प्रशिक्षक व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९.pdf 01/10/2023 - 12:20
निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९ निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसाय स्थानान्तरण मापदण्ड, २०७९.pdf 12/26/2022 - 11:44
लागत साझेदारीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम (लोक नृत्य, लोक गायन, डेउडा प्रतियोगिता) संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना लागत साझेदारीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf 11/22/2022 - 15:39
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना.pdf 11/22/2022 - 15:19
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोश्रो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६_0.pdf 09/29/2022 - 12:28
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf 09/22/2022 - 12:06
Invitation for Bid for Construction of Baijanath Secondary School Hostel Invitation for Bid for Construction of Baijanath Secondary School Hostel.pdf 09/09/2022 - 14:12
स्वयमसेवा गर्न चाहने युवाहरुको लागि सूचना सूचना.pdf 09/08/2022 - 10:47

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी/प्रवक्ता
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक (अधिकृतस्तर दशौंं) 
९८४८४२९१२७

सम्पर्क