Nepal Flag

धार्मिक विद्यालय/वेदाश्रम एवं भाषा र पुरातत्व सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित संस्थाहरुलाई पुस्तकालयका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

धार्मिक विद्यालय/वेदाश्रम एवं भाषा र पुरातत्व सम्बन्धी कार्य गर्न स्थापित संस्थाहरुलाई आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क