Nepal Flag

शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायल, डोटीको इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

इन्जिनियर तथा सब इन्जिनियर सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना

पुनश्चः इन्जिनियर करार सेवा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 

डाउनलोड गर्न यहाँ http://mosd.p7.gov.np/ne/node/418 क्लिक गर्नुहोस् । 

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क