Nepal Flag

विल भर्पाई पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

तपशिल वमोजिमका विल भर्पाई पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

फेसबुक

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
: 9858479669

सम्पर्क