Nepal Flag

लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु पठाइएको सम्बन्धमा ।

लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु पठाइएको । ८८ वटै पालिकाहरु

पुनश्चः छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु हेर्न

यहाँ http://mosd.p7.gov.np/ne/node/411 क्लिक गर्नु होस ।

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क