Nepal Flag

टिकाराम पार्की छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण

टिकाराम पार्की छात्रवृत्तिका लागि छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क