Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ Last Final विपन्न नागरिक संशोधन मस्यौदा-converted.pdf 1 day 4 hours ago
म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ अभियान संचालन मार्गदर्शन, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७/०७८ म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ निर्देशिका स्वीकृत र प्रमाणित.pdf 4 days 2 hours ago
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ 2 weeks ago
स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ 3 weeks 2 days ago
दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा 3 weeks 2 days ago
दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ को प्रारम्भिक मस्यौदा 3 weeks 2 days ago
आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ 1 month ago
कोभिड-१९ (नोभल कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी हाते पुस्तिका कोभिड-१९ (नोभल कोरोना भाइरस) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी हाते पुस्तिका 6 months ago
विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ विस्तारित स्वास्थ्य सेवा संचालन तथा अनुगमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 7 months 4 weeks ago
बालविवाह बालविवाह 7 months 4 weeks ago

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक
:९८५८४२३६६२, ९८४८४२९१२७

सम्पर्क