Nepal Flag

डाउनलोड

शीर्षक दस्तावेज
स्वास्थ्य तालिम तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६-७७ स्वास्थ्य तालिम तथा कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ०७६-७७.pdf 5 hours 50 minutes ago
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधि उपचार आर्थिक सहायता निर्देशिका, २०७६ निर्देशिका.pdf 5 days 4 hours ago
निर्देशिका संशोधन सम्बन्धमा । संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 3 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ३ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका 4 months ago
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । 4 months ago
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ 4 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र ( प्रदेश सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ । स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र (प्रदेश सरकार) कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ । 4 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका.pdf 4 months 4 weeks ago
द्रुर्त प्रतिकार्य टोली RRT गठन तथा संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ द्रुत प्रतिकार्य.pdf 5 months ago
आ व ०७५।०७६ को स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण 5 months 2 weeks ago

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
हेमराज खड्का
स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
: ९८५८४७९६६९

सम्पर्क