Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
भाषा संस्कृति सम्बन्धी प्रतियोगिताहरु संचालनका लागि संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना । भाषा संस्कृति सम्बन्धी प्रतियोगिताहरु संचालनका लागि संस्था छनौट सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/03/2023 - 15:13
शारीरिक अपाङ्गता परिक्षण घुम्ती शिविर 03/24/2022 - 13:56
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७८_0.pdf 01/14/2022 - 11:29
अपांगता सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, २०७८ को प्रारम्भिक मस्यौदा अपांगता नीति प्रारम्भिक.pdf 11/29/2021 - 15:10
दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण दलित सशक्तिकरण.pdf 10/07/2021 - 19:11
महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमबाट अनुदान प्राप्त व्यक्तिहरुको विवरण महिला सशक्तिकरण.pdf 10/07/2021 - 18:54
जानकारी सम्बन्धमा स्थानीय तह.pdf 06/13/2021 - 11:16
वक्तृत्वकला प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन गरेको बारे 09/08/2020 - 18:44
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने संस्था छनौट गरिएको 07/03/2020 - 15:54
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुलाई अनुदानका लागि संस्था छनौट गरेको बारे 06/08/2020 - 11:34

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क