Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
महिनावारी महिनावारी 01/30/2020 - 14:21
हाम्रो प्रदेशको रहर, हिंसामुक्त घर हाम्रो प्रदेशको रहर, हिंसामुक्त घर 01/29/2020 - 13:18
आयुर्वेद आयुर्वेद 01/29/2020 - 12:15
उच्च रक्तचाप उच्च रक्तचाप 01/29/2020 - 11:29
मृगौला रोग मृगौला रोग 01/29/2020 - 11:26
मधुमेह मधुमेह 01/29/2020 - 11:20
ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका, २०७६ ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका, २०७६ 01/29/2020 - 11:13
अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समितिको कार्यविधि २०७६ अपाङ्गता समावेशीकरण समन्वय समितिको कार्यविधि २०७६.pdf 01/01/2020 - 12:14
संसोधन गरिएको बारे संसोधन गरिएको बारे.pdf 12/31/2019 - 13:28
सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६/०७७ कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका आ.व. २०७६ ०७७.pdf 12/27/2019 - 13:40

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

९८४८४६५२३६

सम्पर्क