Nepal Flag

डाउनलोड

शीर्षक दस्तावेज
निर्देशिका संशोधन सम्बन्धमा । संशोधन गरिएको सम्बन्धमा । 2 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका ३ स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका 3 months ago
कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि निर्देशिका । 3 months 1 week ago
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ 3 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र ( प्रदेश सरकार (कार्य बिभाजन) नियमावली , २०७४ । स्वास्थ्य कार्यक्षेत्र (प्रदेश सरकार) कार्यविभाजन नियमावलि २०७४ । 3 months 2 weeks ago
स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका स्वास्थ्य योजना अवधारणा छनौट सम्बन्धि निर्देशिका.pdf 3 months 3 weeks ago
द्रुर्त प्रतिकार्य टोली RRT गठन तथा संचालन निर्देशिका २०७५।०७६ द्रुत प्रतिकार्य.pdf 4 months 1 week ago
आ व ०७५।०७६ को स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन निर्देशिका दोस्रो संस्करण 4 months 1 week ago
स्थानिय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा संचालन कार्यविधि २०७५ स्थानिय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा संचालन कार्यविधि २०७५.pdf 4 months 3 weeks ago
स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि २०७५ स्वास्थ्य संस्था भवन निर्माण कार्यविधि २०७५.pdf 5 months ago

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क