Nepal Flag

सूचना प्रविधि अधिकृत र कम्प्युटर अपरेटर नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको

C:\Users\DELL\Downloads\SHAREit\CPH1853\file

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क