Nepal Flag

स्वयम् सेवकको हाजिरी प्रमाणित सम्बन्धमा

स्वयम सेवकको हाजिरी प्रमाणित सम्बन्धमा

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क