Nepal Flag

स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुको पदस्थापना विवरण

प्रदेश सरकार, सुदुरपश्चिम प्रदेश (प्रमुख सचिवस्तर) को मिति २०७६।०९।१३ को निर्णयानुसार सुदुरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भइ पदस्थापना भएको स्वास्थ्य सेवा, विभिन्न समूह तथा पदहरुको कर्मचारीहरुको विवरण

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी


 
 
:  

सम्पर्क