Nepal Flag

GIS Maps

Google Location

Twitter Feeds

आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक कार्यक्रमका लागि प्रसुती केन्द्र, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई भवन छनौट गरिएको सम्बन्धमा |

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क