Nepal Flag

अस्पताल सेवा प्रवाह वृद्धी र गुणस्तरता सम्बन्धी अध्ययनको कार्यक्षेत्रगत विवरण (TOR)

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सम्पर्क