Nepal Flag

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालनका लागि संघ/संस्था/फर्म छनौट गरिएको सम्बन्धि सुचना

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
: 9858479669

सम्पर्क