Nepal Flag

लोकसेवा तयारी कक्षा संचालनका लागि संघ/संस्था/फर्म छनौट गरिएको सम्बन्धि सुचना

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

:

सम्पर्क