Nepal Flag

आधारभूत शिक्षा परीक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७५ (नमूना) सम्बन्धमा

प्रवक्ता

Prabkata MoSD Province 7

: नरेन्द्र सिंह कार्की
९८४८४२९१२७

सूचना अधिकारी

: हेमराज खड्का
: 9858479669

सम्पर्क