फेसबुक पेज

अनुसन्धान सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क