शीर्षक दस्तावेज Published
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने सम्बन्धी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको 02/28/2020 - 14:53
स्वरोजगार तथा सीपमूलक तालिम (मागमा आधारित) संचालन सम्बन्धी पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको बारे 02/28/2020 - 14:50
स्वरोजगार तथा सीपमुलक तालिम (मागमा आधारित) संचालन सम्बन्धी सूचना 02/05/2020 - 17:34
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुलाई अनुदान सम्बन्धि सूचना 02/05/2020 - 17:33
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन खर्च माग गर्ने सम्बन्धि सूचना 02/05/2020 - 17:32
स्वरोजगार तथा सिपमुलक तालिम सम्बन्धि सूचना 02/05/2020 - 17:11
समाज कल्याण क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई अनुदान सम्बन्धी सूचना 02/05/2020 - 17:08
जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र खर्च माग गर्ने सम्बन्धी सूचना 02/05/2020 - 17:04
बालविवाह बालविवाह 01/30/2020 - 14:44
बोक्सी प्रथा बोक्सी प्रथा 01/30/2020 - 14:30

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

९८४८४६५२३६

सम्पर्क