Nepal Flag

लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु पठाइएको । ८८ वटै पालिकाहरु

पुनश्चः छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचनाहरु हेर्न

यहाँ http://mosd.p7.gov.np/ne/node/411 क्लिक गर्नु होस ।

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

९८४८४६५२३६

सम्पर्क