Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
डोटी बहुमुखी क्याम्पसको फर्निचर सप्लाईको बोलपत्र छनौटको आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 02/16/2024 - 13:43
टिकापुर सरुवा रोग अस्पतालको बोलपत्र छनौटको आशयको सूचना बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 02/09/2024 - 19:28
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । मिति २०८०।१०।१५ बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 01/29/2024 - 15:05
बौद्धिक अपाङ्गगता विद्यालय भवन बेलौरीको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/26/2024 - 12:47
बौद्धिक अपागंता छात्रवास भवन बेलौरीको फिनिसिङ कार्यको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी आशयको सूचना बोलपत्र, योजना, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 01/01/2024 - 17:09
बौद्दिक अपांगता बिद्यालय बेलौरीको शैक्षिक भवन निर्माण बोलपत्रको सुचना | बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/26/2023 - 15:14
बौद्दिक अपांगता विाद्यालय बेलौरीको छात्रावास भवन निर्माण बोलपत्रको सुचना | बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/03/2023 - 11:12
टीकापुर अस्पतालको स्टाफ क्वाटर भवन निर्माण बोलपत्रको सूचना | बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/03/2023 - 11:11
डोटी बहुमुखी क्याम्पसको बाउन्ड्री वालको बोलपत्र छनोट गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 05/22/2023 - 17:34
यस मन्त्रालयको मिति २०७९।१२।१५ गतेको बोलपत्र आवाहन बमोजिम सफल बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/09/2023 - 11:10
Construction of administrative Building and Boundary Wall of Doti Multiple Campus बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 03/29/2023 - 14:58
बौद्धिक अपाङ्गगता विद्यालय भवन बेलौरीको फिनिसिङ्ग कार्यको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 03/06/2023 - 12:33
Construction of Staff Quarter at Tikapur Hospital, Tikapur, Kailali को बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/21/2022 - 13:21
Construction of Tikapur Hospital staff quarter को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 12/12/2022 - 15:52
महाकाली मा.वि. बेलौरी बौद्धिक अपांगता होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 11/27/2022 - 13:01
Notice for Addendum of Tikapur Hospital Staff Quarter. बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/10/2022 - 14:19
बैजनाथ मा.वि. बेदकोटको होस्टेल भवनको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, सूचना/समाचार 11/04/2022 - 22:27
Invitation for bid for construction of staff quarter at Tikapur hospital बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 10/13/2022 - 10:52
Invitation for Bid for Construction of Baijanath Secondary School Hostel बोलपत्र, सामाजिक क्षेत्र, सूचना/समाचार 09/09/2022 - 14:12
दक्षिणकाली बहिरा आवासीय आधारभूत विद्यालयको बोलपत्र छनौट गर्ने आशयको सूचना । बोलपत्र, योजना, शिक्षा, सूचना/समाचार 09/08/2022 - 14:57
Invitation for Bids जानकारी, बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2022 - 20:55
Invitation for Bids for the Construction of Dakshinkali Bahira Aawasiya Aadharbhut School Hostel Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/01/2022 - 10:44
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/08/2022 - 14:57
Invitation for sealed quotation for the procurement of Hospital Equipment बोलपत्र, सूचना/समाचार 05/03/2022 - 12:48
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Hospital Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 03/29/2022 - 13:02
Construction works of academic building for intellectual disability (Mahakali Secondary School, Belauri) बोलपत्र, सूचना/समाचार 02/08/2022 - 20:55
Specification of 4WD Double Cab Pickup बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/21/2022 - 12:10
Invitation for Bids बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/19/2022 - 10:52
Request for Expression of Interest for Consulting service of Master Plan, DPR and Soil test for Seti Provincial Hospital बोलपत्र 12/13/2021 - 11:24
Invitation for Bids for Construction of Science and Technology Block B (Kailali Multiple Campus) बोलपत्र 12/13/2021 - 11:17
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको HDU खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/07/2021 - 20:37
जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको अक्सिजन प्लान्ट खरिदको लागि बोलपत्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/03/2021 - 18:45
Invitation for Sealed Quotation for Construction of 2 Room BMC Building above RCC Building बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/19/2021 - 10:11
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 08/09/2020 - 10:22
आकस्मिक हवाई उद्धारको लागि दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 07/21/2020 - 14:39
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/24/2020 - 16:52
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको COVID व्यवस्थापनका लागि आवश्यक Surgical and Kits Items खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/19/2020 - 17:42
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of 100 KVA/80 KW Diesel Generator बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/07/2020 - 11:58
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Machinery Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/03/2020 - 17:43
महाकाली अञ्चल अस्पताल कन्चनपुरको दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/28/2020 - 12:53
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको ICU Ward संचालनको लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/22/2020 - 12:18
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको (COVID -19) कोरोना भाईरस रोगको रोगथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रिफ्याब आईसोलेसन वार्ड निर्माण सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/03/2020 - 08:57
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 04/02/2020 - 12:47
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीको प्रिफ्याब आइसोलेसन कक्ष निर्माण सम्बन्धी सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/31/2020 - 16:21
महाकाली अस्पताल कन्चनपुरको ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर,बल्ड ग्यास एनालाइजर, डिफिब्रिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सुचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/29/2020 - 21:03
ICU Ward स्थापनाको लागि आवश्यक भेन्टिलेटर तथा मोनिटर खरिद गर्न प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 03/27/2020 - 12:57
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा बोलपत्र, सूचना/समाचार 01/08/2020 - 15:42
सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (फर्निचर फिक्स्चर) बोलपत्र, सूचना/समाचार 11/21/2019 - 15:03
सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (कार्यालय सरसामानको लागि) बोलपत्र, सूचना/समाचार 11/21/2019 - 14:58
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/12/2019 - 11:33

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क