Nepal Flag

सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहत कार्यालयको कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण र सम्पर्क नम्बर
सि.नं. कार्यालय प्रमुखको नाम कार्यालय सम्पर्क नं.  मोबाईल नं. ईमेल 
सामाजिक विकास मन्त्रालय, धनगढी चक्र पाणी पाण्डे ०९१-५२६५६३ ९८५८४७९६६६  
स्वास्थ्य निर्देशनालय, दिपायल   ०९४-४२०१२०, ०९४-४४००६२   phdnseven@gmail.com
शिक्षा विकास निर्देशनालय, दिपायल श्री दुर्गादत्त बिष्ट ०९४-४४०३०९ ९८५८४४०३१० rdfwred@gmail.com
शिक्षा तालिम केन्द्र, दिपायल श्री गोविन्द प्रसाद पोखरेल ०९४-४१२०३५ ९८५८४८०७७० etcsupa@gmail.com
स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, धनगढी श्री नरेन्द्र सिह कार्की ०९१-५२४०५७ ९८४८४२९१२७ healthtrainingcenter2075@gmail.com
प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, धनगढी डा.निरज अर्याल ०९१-५९०३७७ ९८५८४२०५७७ phlmcsp@gmail.com
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, धनगढी श्री राम प्रसाद ओझा ०९१-५९०६८४ ९८४८४२५०७८ provincelaboratory07@gmail.com
सेती प्रादेशिक अस्पताल, कैलाली डा. शेर बहादुर कमर
०९१-५२५९११
९८४१२७७८२३ seti.hospital@gmail.com
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय कैलाली डा. कामेश्ववर ठाकुर ०९१-५२११३५   setiz.aaurbed08@gmail.com
१० प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र  श्री हेमराज खड्का   ९८४८४६५२३६ healthpromotion22pc@gmail.com
अस्पतालहरु
महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, कन्चनपुर डा.अर्जुन भट्ट ०९९-५२१३९३ ९८४८०१५५९२ mzh.hospital@gmail.com 
टिकापुर अस्पताल, टिकापुर डा. रेम कुमार राई ०९१-५६०४८८ ९८४१८४४१०९ tikapurhospital@gmail.com
जिल्ला अस्पताल, अछाम डा. चन्द्रशेखर यादव ०९७-२६००१८ ९८६०८२७८८६ achhamhospital@gmail.com
जिल्ला अस्पताल, बाजुरा डा. समिता पुन ०९७-५४११५४ ९८५८४२४६६० bajuradhospital@gmail.com
जिल्ला अस्पताल, बझाङ डा. नवराज जोशी(जैशी) ०९२-४२१२५५   dh.bajhang@gmail.com
जिल्ला अस्पताल, डोटी डा.सुजित कुमार मण्डल ०९४-४२०२६७ ९८६०२१२६१३ dhdoti.hospital01@gmail.com
जिल्ला अस्पताल, बैतडी डा. सुशिल वि.क. ०९५-५२०१५१ ९८४३४२९२५८ baitadidistricthospital@gmail.com
baitadihospital@sudurpashchim.gov.np
जिल्ला अस्पताल, दार्चुला डा. संजिव  श्रेष्ठ ०९३-४२०४०८   darchulahospital@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालयहरु
स्वास्थ्य कार्यालय, कैलाली श्री आशुतोष श्रेष्ठ ०९१-५२१६६५    dpho71kailali@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, कन्चनपुर श्री ओमप्रकाश जोशी ०९९-५२१२९०,
०९९-५२३११६
  prohealth075@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, डडेल्धुरा श्री केशर बहादुर साउँद ०९६-४१०११८ ९८४८५४९८३७
healthofficeddl019@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, बैतडी श्री तिर्थराज भट्ट ०९५-५२०२३१,
०९५-५२०१३६
९८५८७७६६६४ baitadihealthoffice@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, दार्चुला श्री रमेश कुँवर ०९३-४२०१८८   dhodarchula3@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, डोटी श्री रमेश मलासी  ०९४-४२००४३,
०९४-४२०११९
९८४८६९४५३७ dhodoti1@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, अछाम श्री झनक राज ढुंगाना ०९७-६२०२५८
९८५८४२१११९
healthofficeachham75@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, बाजुरा श्री महेश बहादुर चन्द ०९७-५४११६५ ९८५८४२५९३७ healthofficebajura@gmail.com
स्वास्थ्य कार्यालय, बझाङ श्री लाल बहादुर धामी ०९२-४२१०१८, ०९२-४२१३५६ ९८४८७२०२०८ bajhangdho@gmail.com
आयुर्वेद केन्द्रहरु
महाकाली आयुर्वेद औषधालय, कंचनपुर डा. ओमप्रकास कलौनी ०९९-५२१३१६ ९८४१९८२१४० mahakaliayurvedaausad@gmail.com
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, डडेल्धुरा श्री निसान्त शर्मा  ०९६-४२०१०६ ९८४८७३३५१३ dascddl106@gmail.com
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, बैतडी श्री हिक्मत बहादुर चन्द ०९५-६९०४५३ ९८५८७५३७७५ dahobaitadi@gmail.com
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, दार्चुला श्री तारा पाण्डेय ०९३-४२०११४ ९८५८७५१०४५ dahcdarchula@gmail.com
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, डोटी श्री विद्या घिमिरे ०९४-४१२१८९ ९८४८६००१७८ info@dahcdoti.gov.np
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, अछाम श्री दिपक राज पन्त  ०९७-६२०३५९ ९८५८४२०१३५ dahcachham@gmail.com
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, बाजुरा श्री रंग बहादुर कार्की ०९७-५४११०६ ९८४३०४०९४९ dahcbajura7@gmail.com
जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, बझाङ श्री मिनराज पुरी ०९२-४२१०३०   dahc.bajhang7@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालयहरु
सामाजिक विकास कार्यालय, कैलाली श्री गगनदेव भट्ट ९१५२००१४ ९८४१२९६४४६ sdo.kailali@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, कंचनपुर श्री धर्मराज जोशी  ९८५८७८४८५७ ९८४९१४६३६४ sdo.kanchanpur@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, डडेल्धुरा श्री कुलराज सोती     sdo.dadeldhura@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, डोटी श्री जयदेव महरा   ९८४१८८१३६४ sdo.doti1@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, अछाम श्री राधाकृष्ण जोशी   ९८५११९५५२० sdo.achham@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, वैतडी श्री शंकर दत्त जोशी ९८६५९०८६४० sdo.baitadi@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, दार्चुला श्री रामचन्द्र ओझा ९३४२०४५८ ९८६७२६४२७२ sdo.darchula@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, बझाङ्ग श्री प्रयागराज जोशी   ९८४३२००२४० sdo.bajhang@gmail.com
सामाजिक विकास कार्यालय, बाजुरा श्री मिन बहादुर लामिछाने ०९७-५४१३७३ ९८५८४८८६७३ sdo.bajura@gmail.com
सीप विकास केन्द्रहरु
व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र कैलाली श्री भुवनराज पन्त ०९१-५२११५४ ९८४८७८३०८७ vsdtckailali@gmail.com
व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्र कंचनपुर श्री तर्क राज बिष्ट  ०९९-५२२१३७ ९८४८६२५९०६ vsdtckanchanpur7@gmail.com
परिषदहरु
प्रदेश युवा परिषद, धनगढी, कैलाली श्री युवराज कुँवर (उपाध्यक्ष)   ९८५८४२१६३८ pycsudurpashim@gmail.com
प्रदेश खेलकुद परिषद, धनगढी, कैलाली श्री दिपक सिंह (सदस्य सचिव)   ९८५८४२५१३६ sudurpaschimpsc@gmail.com
सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान, धनगढी, कैलाली श्री टी.एन जोशी (उपकुलपति)   ९८६५८००६२५ sudurpaschimpragya@gmail.com

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क