शीर्षक दस्तावेज Published
२४ महिने अप्रेन्टशिप कार्यक्रम संचालनका लागि शिक्षालय/विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । शिक्षाल।विद्यालयहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf , प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम संचालन गर्ने आशय पत्र फाराम 2081 82.docx 07/10/2024 - 11:59
स्वयंसेवकको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना । स्वयंसेवको अन्तर्वाता सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/08/2024 - 13:43
वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । वादी उत्थान छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 04/30/2024 - 13:25
अनुसन्धान प्रस्ताव तथा अनुसन्धान सम्बन्धी क्षमता विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना । प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना_0.pdf 04/10/2024 - 15:11
MBBS छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुले कबुलियतनामाको लागि उपस्थित हुने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचना । कबुलियतनामाको लागि उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।.pdf 03/14/2024 - 12:05
विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८० विद्दालय दिवाखाजा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०.pdf 03/05/2024 - 12:09
शहरी क्षेत्रमा एकीकृत भान्साघर (Centralized Kitchen) पद्धतिबाट दिवा खाजा तयारी कार्यक्रममा सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । एकीकृत भान्साघर सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:57
स्थानीय उत्पादनमा आधारित दिवा खाजा प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । दिवा खाजाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 03/01/2024 - 12:54
शैक्षिक अनुसन्धानको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 02/25/2024 - 15:51
अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना अनुसन्धान प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।।।.pdf 02/25/2024 - 15:37

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क