मन्त्रालयको बारेमा

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक क्षेत्रसंग जोडिएको महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो। यस मन्त्रालयको स्थापना मिति 2074/10/28 मा भएको हो । यस मन्त्रालयका कार्य क्षेत्रहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार भाषा  संस्कृति रहेका छन्।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन, सुशासनको सुखानुभूति र राज्य व्यवस्था सफल बनाउनका लागि यस मन्त्रालयले विभिन्न नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत तवरबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ ।   

सबै क्षेत्रवर्ग तथा समुदायका नागरिकलाई संविधानको मूल मर्म र भावना अनुसार गुणस्तरीय र सर्वसुलभ सेवामा सहज पुहँच स्थापित गराउनका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र सशक्तिकरणको क्षेत्रमा कार्य भईरहेको छ। सेवा प्रवाहलाई अझै जनमूखी र प्रभावकारी बनाउन यहाँहरुको रचनात्मक सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा राख्दछौँ।

 

सामाजिक विकास मन्त्रालय, सूदुरपश्चिम प्रदेश, धनगढी कैलालीमा कार्यरत महाशाखा/शाखा अनुसार कर्मचारी विवरण
महाशाखाको नाम शाखाको नाम शाखामा कार्यरत कर्मचारी मोबाइल नं. इमेल ठेगाना
माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय स्वकीय सचिव - भीम दत्त भट्ट ९८५११७१८४१  
स्वकीय सचिव -  मखन चौधरी ९८६५६५९९४०   
निजी सचिव -  बल्देव कपाडी ९८५८४७७०७३  
निजी सचिव -       
सचिव ज्यूको निजी सचिवालय प्रदेश सचिव - चक्र पाणी पाण्डेय ९८५८४७९६६६  
सहायक कम्प्युटर अपरेटर - जनकराज भट्ट  ९८४८७७८५५७ jnbhatt98557@gmail.com
प्रशासन तथा योजना महाशाखा
प्रमुख - गणेश बहादुर सिंह
उपसचिव (दशौं तह)
 ९८५८४२०५९३ singhganesh45@gmail.com
प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा शा.अ.- भुवन जोशी ९८४९६३३५२७ bhuwanjoshi9999@gmail.com
ईन्जिनियर - होम राज तिमिल्सिना  ९८५८४२३३४४ sharma42754@gmail.com
सब-ईन्जिनियर - सुनिल भण्डारी ९७४८८८९५९५ sunilbh6789@gmail.com
अधिकृत (छैटौं) - दिनेश कुमार गुप्ता  ९८४८५२६१५१ dineshkumarg751@gmail.com
अधिकृत (छैटौं) - रिक्त    
अधिकृत (छैटौं ) - पुष्कर थापा  ९८५८०५०३३८ thapapushkar85@gmail.com
कम्प्युटर अधिकृत (छैटौं) - मन्जु खडका  ९८४८७७२९८५ manjukhadka1986@gmail.com
आर्थिक प्रशासन शाखा ले.अ. - कृष्ण बहादुर शाही  ९८४९६४७११७ krishanashahi30@gmail.com
स.ले.पा. - रमेश पंगेनी (काज) ९८६८७५६२१९ pangeniramesh2052@gmail.com
कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा कानुन अधिकृत - दान बहादुर सुनार  ९८४८७७९१४७ dbscourt@gmail.com
श्रम तथा रोजगार शाखा शा.अ. - भुवन जोशी  ९८४९६३३५२७ bhuwanjoshi9999@gmail.com
सहायक पाँचौ - चम्पा कुमारी जोशी  ९८६७३१५२१४ joshichampa20@gmail.com
सहायक कम्प्युटर अपरेटर - जनकराज भट्ट  ९८४८७७८५५७ jnbhatt98557@gmail.com
उच्च शिक्षा महाशाखा
प्रमुख - गणेश बहादुर सिंह
उपसचिव (दशौं तह)
98५८०४२०५९३ singhganesh45@gmail.com
उच्च शिक्षा शाखा शा.अ. - गोपाल दत्त जोशी   ९७६५३२७७८८ gopalj50@gmail.com
प्रा.स.(अधिकृतस्तर छैटौँ)- डम्बर बहादुर रावल  ९८६५६४१२६५  rawaldamber2039@gmail.com
विशेष शिक्षा शाखा शा.अ.- गोपाल दत्त जोशी  ९७६५३२७७८८ gopalj50@gmail.com
प्रा.स. - तुलसी ओझा ९८४८४२६०४९ tulashiojha431210@gmail.com
शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा
प्रमुख - गगन देव भट्ट उपसचिव (दशौं तह) 9841296446  bhattgagandev@gmail.com
शैक्षिक योजना, तथ्याङ्क तथा  अनुसन्धान शाखा शा.अ. - लोकेन्द्र प्रसाद भट्ट,  ९८५११५८०७२ lokendra76bhatta@gmail.com
प्रा.स. - युवा डाँगी ९७४२२४३६००  
कम्प्युटर अपरेटर - रिक्त      
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा शाखा शा.अ. - लोकेन्द्र प्रसाद भट्ट ९८५११५८०७२ lokendra76bhatta@gmail.com
प्रा.स. - युवा डाँगी ९७४२२४३६००  
अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा
प्रमुख – 
अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा वरिष्ठ/उप स्वास्थ्य प्रशासक – रिक्त    
आयुर्वेद चिकित्सक – डा. चेतराज जोशी  ९८४९१०४४४७ doctorchetjoshi31@gmail.com
ब./फार्मेसी अधिकृत - प्रेम भण्डारी ९८४८७५१०१६ phr.prem44@gmail.com
नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा
प्रमुख –
नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक - रिक्त    
व./स्वा.शि.अ. - हेमराज खड्का ९८४८४६५२३६ hemkhadka2010@gmail.com
नर्सिङ अधिकृत - अस्मिता चन्द ९८६३६७९३६३ asmitachand93@gmail.com
जनस्वास्थ्य अधिकृत - सुनिता शर्मा ९८४९५२४६८९ springdale2424@gmail.com
युवा तथा खेलकुद महाशाखा
प्रमुख - गगन देव भट्ट 9841296446
उपसचिव (दशौं तह) bhattgagandev@gmail.com
युवा तथा खेलकुद शाखा शा.अ. - गोपाल दत्त जोशी ९७६५३२७७८८ gopalj50@gmail.com
प्रा.स. - तुलसी ओझा ९८४८४२६०४९ tulashiojha431210@gmail.com
भाषा, संस्कृति र पुरातत्व संरक्षण शाखा शा.अ. - लोकेन्द्र प्रसाद भट्ट ९८५११५८०७२ lokendra76bhatta@gmail.com
प्रा.स. - युवा डाँगी ९७४२२४३६००  
सामाजिक विकास महाशाखा
प्रमुख -
गणेश बहादुर सिंह उपसचिव (दशौं तह)
९८५८४२०५९३ singhganesh45@gmail.com
लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा मूलप्रवाहीकरण शाखा प्रमुख म.वि.अ. - रिक्त    
म.वि.अ.- जयन्ती गिरी ९८४९३८४६५३ girijayantirsn@gmail.com
अधिकृत (छैटौं) - विन्दु कुमारी चटौत ९८४८७६९०९४ chabindu1@gmail.com
बाल अधिकार तथा सामाजिक न्याय शाखा म.वि.अ. - जयन्ती गिरी ९८४९३८४६५३ girijayantirsn@gmail.com
अधिकृत (छैटौं) - विन्दु कुमारी चटौत ९८४८७६९०९४ chabindu1@gmail.com
दोभाषे सहजकर्ता - आकाश लोहार ९८४८९९८४५३ zargalaakash@gmail.com

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क