फेसबुक पेज

शीर्षक दस्तावेज Published
एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) एकीकृत छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (चौथो संशोधन सहित) 02/06/2024 - 15:55
MBBs अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धी सूचना । MBBS अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/17/2024 - 12:05
पोलिटेक्निक/बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई Center of Excellence (नमूना) को रुपमा विकास गर्न प्रस्तावको आधारमा पूँजीगत अनुदान सम्बन्धी सूचना । पूँजीगत अनुदान सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/10/2024 - 14:31
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सम्बन्धमा MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सम्बन्धमा.pdf 01/08/2024 - 15:06
MBBS अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना । MBBS अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना ।.pdf 01/05/2024 - 14:35
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको योग्यताक्रम सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । MBBS छात्रवृत्ति सूचना ।.pdf 12/19/2023 - 14:32
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिको आवेदन अस्वीकृत सम्बन्धी सूचना । आवेदन अस्वीकृत सम्बन्धी सूचना ।.pdf 12/19/2023 - 14:23
MBBS छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले रकम निकासाका लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना MBBS छात्रवृत्तिका विद्यार्थीहरुले रकम निकासाको लागि कागजात पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 12/01/2023 - 15:26
छात्रवृत्ति निवेदनको ढाँचा छात्रवृत्ति सम्बन्धमा ।.pdf 11/30/2023 - 11:58
MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । MBBS अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।.pdf 11/22/2023 - 10:51

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क