शीर्षक दस्तावेज Published
औषधि उपचार आर्थिक सहायता प्रदान हुने बिरामीहरुको नामावली औषधि उपचार आर्थिक सहायता प्रदान हुने बिरामीहरुको नामावली.pdf 04/22/2024 - 15:35
सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना 03/21/2024 - 19:16
विज्ञप्ति विज्ञप्ति.pdf 01/31/2024 - 15:37
बिरामीले आर्थिक सुविधाका लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा । बिरामीले आर्थिक सुविधाका लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा ।.pdf 11/26/2023 - 15:52
आपतकालीन खर्च सुविधाका लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा । आपतकालीन खर्च सुविधाका लागि पेश गर्ने निवेदनको ढाँचा.pdf 11/26/2023 - 15:49
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी, २०८० सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सुविधा सम्बन्धी कार्यविधी, २०८०.pdf 11/10/2023 - 11:19
डेङ्गू रोगको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी तथा विशेष सर्तकता अपनाउने सम्बन्धमा । डेङ्गू रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा.pdf 08/03/2023 - 14:51
प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, धनगढी, कैलालीको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/12/2023 - 11:21
वैदेशिक अध्ययन तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । वैदेशिक अध्ययन तालिमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf 05/11/2023 - 13:38
चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्तिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी १५ दिने सूचना.pdf 03/28/2023 - 11:20

सूचना अधिकारी

bh
भुवन जोशी
शाखा अधिकृत (अधिकृतस्तर सातौं) 
९८६५६२९६३१
Email:- suchanaaadhikari2021@gmail.com

 

 

प्रवक्ता

hem
हेमराज खडका
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत
(अधिकृतस्तर आठौं)

सम्पर्क