Nepal Flag

शीर्षक दस्तावेज Published
आर्थिक रुपले विपन्न विरामी नागरिक औषधी उपचार आर्थिक सहायता (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७७ Last Final विपन्न नागरिक संशोधन मस्यौदा-converted.pdf 09/28/2020 - 12:12
म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ अभियान संचालन मार्गदर्शन, सुदूरपश्चिम प्रदेश २०७७/०७८ म हिड्छु, मेरो प्रदेश हिड्छ निर्देशिका स्वीकृत र प्रमाणित.pdf 09/25/2020 - 14:32
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७७।०७८ 09/15/2020 - 16:05
स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ स्वास्थ्य तालिम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७७ 09/06/2020 - 14:19
भर्चुअल वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना 09/03/2020 - 22:04
क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 09/01/2020 - 16:52
क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ क्षयरोग उपचार, प्रेषण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा करार सेवामा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 09/01/2020 - 16:52
आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ आइसोलेशन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ 08/28/2020 - 14:01
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना 06/24/2020 - 16:52
अहेव पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे अहेव पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे 06/22/2020 - 11:40

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक
:९८५८४२३६६२, ९८४८४२९१२७

सम्पर्क