Nepal Flag

सूचना प्रकार Authored on
विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुका लागि अनुसन्धान/सोधकार्य अनुदान सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 07/02/2020 - 10:27
खेलाडीहरुलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गर्ने सम्बन्धी सूचना शिक्षा, सूचना/समाचार 06/25/2020 - 14:22
कृषि जेटिए र भेटनरी जेटिए नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको शिक्षा, सूचना/समाचार 06/24/2020 - 16:55
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/24/2020 - 16:52
TSLC र प्राविधिक डिप्लोमा अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट बारे शिक्षा, सूचना/समाचार 06/24/2020 - 13:52
लक्षित समूह छात्रवृत्तिमा छनौट भएका विद्यार्थीहरुको विवरण शिक्षा, सूचना/समाचार 06/23/2020 - 14:34
अहेव पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/22/2020 - 11:40
अनमी पदको नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/21/2020 - 12:02
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको COVID व्यवस्थापनका लागि आवश्यक Surgical and Kits Items खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना बोलपत्र, सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/19/2020 - 17:42
स्टाफ नर्स र ल्याब असिस्टेन्ट नियुक्तिका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको बारे । सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/19/2020 - 15:25
PCR ल्याबको लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना/समाचार 06/14/2020 - 15:45
प्राविधिक डिप्लोमा र प्रावधिक एलएलसी अध्ययन छात्रवृत्ति छनौट सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 06/12/2020 - 11:33
लक्षित छात्रवृत्तिका लागि योग्यताक्रम अनुसारको छनौट सूची प्रकाशन गरिएको शिक्षा, सूचना/समाचार 06/12/2020 - 11:25
समाज कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरुलाई अनुदानका लागि संस्था छनौट गरेको बारे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा, सूचना/समाचार 06/08/2020 - 11:34
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of 100 KVA/80 KW Diesel Generator बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/07/2020 - 11:58
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको ल्याब टेक्नोलोजिष्ट सेवा करारमा लिने बारे सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 06/05/2020 - 17:44
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Machinery Equipments बोलपत्र, सूचना/समाचार 06/03/2020 - 17:43
स्वयम् सेवकको हाजिरी प्रमाणित सम्बन्धमा सूचना/समाचार 05/26/2020 - 12:58
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/20/2020 - 14:32
छनौट गरिएका क्याम्पसहरुको सूची शिक्षा, सूचना/समाचार 05/19/2020 - 15:03
Virtual Mode बाट संचालन हुने तालिममा सहभागिता सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/14/2020 - 11:22
सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढीको सेवा करारमा लिने बारे सूचना सूचना/समाचार, स्वास्थ्य 05/08/2020 - 14:07
सहभागिता तथा वस्तुगत विवरण सम्बन्धमा शिक्षा, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 16:53
बजेट रोक्का सम्बन्धमा बजेट, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 14:36
बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन बजेट, सूचना/समाचार 05/05/2020 - 14:30

प्रवक्ता

प्रवक्ता
झंकर बहादुर बिष्ट
उप-सचिव(शिक्षा)
:९८५८४२२१३९

 

सूचना अधिकारी

सूचना अधिकारी
नरेन्द्र सिंह कार्की 
वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक
:९८५८४२३६६२, ९८४८४२९१२७

सम्पर्क